<div dir="ltr">Hi, <div><br></div><div>Just ran into this, not sure how often it happens, but sometimes size value is zero when at least I don't think it should be:</div><div><br></div><div><div>➜  curl <a href="https://api.gbif.org/v1/occurrence/download/0000739-171109162308116">https://api.gbif.org/v1/occurrence/download/0000739-171109162308116</a> | jq .</div><div>{</div><div>  "key": "0000739-171109162308116",</div><div>  "doi": "doi:10.15468/dl.jmachn",</div><div>  "license": "<a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</a>",</div><div>  "request": {</div><div>    "predicate": {</div><div>      "type": "greaterThanOrEquals",</div><div>      "key": "ELEVATION",</div><div>      "value": "11000"</div><div>    },</div><div>    "format": "DWCA",</div><div>    "sendNotification": false</div><div>  },</div><div>  "created": "2017-11-10T18:37:35.542+0000",</div><div>  "modified": "2017-11-10T18:38:54.444+0000",</div><div>  "status": "SUCCEEDED",</div><div>  "downloadLink": "<a href="http://api.gbif.org/v1/occurrence/download/request/0000739-171109162308116.zip">http://api.gbif.org/v1/occurrence/download/request/0000739-171109162308116.zip</a>",</div><div>  "size": 0,</div><div>  "totalRecords": 14064,</div><div>  "numberDatasets": 105</div><div>}</div></div><div><br></div><div>The file ends up having data in it, so it's not size 0. </div><div><br></div><div>Best, </div><div>Scott Chamberlain<br></div></div>